biuro@pilamis.pl

42 278 22 63

PRZETARGI

Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku hotelowego REYMONT w Łodzi.

Ogłoszenie o postępowaniu

Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnych p.n.

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Reymont” w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”


Nazwa i adres Zamawiającego
PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl

Inwestor Zastępczy
PILAMIS SP. Z O.O., SP.K. 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133d lok.127

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadania inwestycyjnych p.n.

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Reymont” w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin zakończenia prac przedstawiono w Załączniku nr 1.

Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Załączniku nr 3.

Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

Sposób i termin składania ofert
Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania: 

• Ogłoszenie o przetargu
• Załącznik nr 1 - SIWZ-PW
• Załącznik nr 2 - Formularz oferty
• Załącznik nr 3 - Wymagania formalne
• Załącznik nr 4 - Regulamin konkursu
• Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych prac projektowych
• Załącznik nr 6 - OPZ
• Załącznik nr 7 - Wzór umowy
• Załącznik nr 7.1 - Zakres rzeczowy prac projektowych Inwestycji-Zamówienia
• Załącznik nr 8 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
• Załącznik nr 9 - Oświadczenie Oferenta
• Załącznik nr 10 - Klauzula RODO do procedury przetargowej
• Załącznik nr 11 - Oświadczenie o Poufności-rev2
• Załącznik nr 12 - Archiwalna Inwentaryzacja Architektoniczna Hotelu Reymont
• Załącznik nr 13 - Wykaz najemców - hotelu Reymont
• Załącznik nr 14 - Standard operatora