biuro@pilamis.pl

42 278 22 63

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

PRZEGLĄDY PÓŁROCZNE

PRZEGLĄDY ROCZNE

PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE

SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW
Z PRZEGLĄDÓW

DORADZTWO W ZAKRESIE UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

PRZESYŁANIE INFORMACJI DO PINB