biuro@pilamis.pl

42 278 22 63

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Wspieramy w przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem i międzynarodowymi normami 

WSPARCIE W PROCESACH DECYZYJNYCH I DOBORZE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

ANALIZA FINANSOWA
I EKONOMICZNYCH
ASPEKTÓW ROZWIĄZAŃ  

OPTYMALIZACJA
PROCESU BUDOWLANEGO 

WSPARCIE W ZAKRESIE
FORMALNO-PRANYM INWESTYCJI 

ZARZĄDZANIE
PROCESEM INWESTYCYJNYM 

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO