42 278 22 63

KARIERA

Sukces naszej firmy zawdzięczamy zgranemu i profesjonalnemu zespołowi. Dzięki wieloletniej współpracy, zaangażowaniu i doświadczeniu naszej kadry, osiągamy zamierzone cele.

Oferujemy stabilne warunki współpracy w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Stawiamy na rozwój, dopasowując indywidualnie do potrzeb i predyspozycji pracowników ścieżkę kariery.

Chcesz do Nas dołączyć?

Skontaktuj się nami:
  
Anna Staszewska
Specjalista ds. rozwoju i marketingu
anna.staszewska@pilamis.pl 

Praktyki studenckie w Pilamis sp. z o.o. sp. k.:

Praktyki studenckie w Pilamis są okazją do konfrontacji wiedzy zdobytej podczas toku studiów oraz do nabycia praktycznego doświadczenia zawodowego w specjalistycznym zespole. Pilamis prowadzi kilkadziesiąt inwestycji, co dla przyszłego Inżyniera stanowi niepowtarzalną możliwość bliższego poznania budowlanego procesu inwestycyjnego na różnych etapach oraz codziennej pracy Inżyniera w zespole ekspertów.

Praktyki organizowane są w miesiącach: czerwiec-wrzesień.
Czas trwania: 4-12 tygodni.  

Pilamis zaprasza studentów kierunków:
- budownictwo,
- architektura. 

Dlaczego praktyki w Pilamis?

Założyciele spółki rozwinęli działalność w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz kompleksowego zarządzania inwestycjami budowlanymi na bazie współpracy z prestiżowymi podmiotami administracji publicznej i prywatnymi podmiotami. Wspieraliśmy procesy budowlane inwestycji, takich jak:
• Projekt Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi,
• projektu rewitalizacji kamienic „MIA100 Kamienic ”,
• wielu osiedli mieszkalnych w Łodzi, Zgierzu, Uniejowie, m.in.: Nowy Olechów, SGI Barciński Park VI, Apartamenty na Wspólnej, Osiedle ART MODERN, apartamentowiec Panoramika, Liściasta Park, realizacja budynków wielorodzinnych w Uniejowie przy ul. Reymonta i Targowej i wiele innych,
• Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny (BioNanoPark),
• Hotele: Aparthotel Termy Uniejów , DIM Hotel Łódź Sp. z o.o.,
• Sala Kolumnowa Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi,
• Obiekty sportowo-rekreacyjne (Stadion Miejski Widzewa, hala sportowa przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, Termy Uniejowskie, Basen przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, Hala Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim, Centrum Turystyki i Rekreacji – kraina bez barier ” w Byczynie),
• Biblioteka Miejska w Chrzanowie,
• remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach,
• Muzeum Mazowieckie w Płocku,
• Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta,
• inwestycje infrastrukturalne, w tym dworzec Łódź Widzew i Łódź Fabryczna, drogi krajowe, powiatowe i gminne,
• hale logistyczno-magazynowe,
• I wiele innych….

Jeśli jesteś otwarta/y na nowe wyzwania, chcesz zdobyć wiedzę, nabyć doświadczenie branżowe, z zakresu:

• budowlanego procesu inwestycyjnego,
• nadzoru budowlanego,
• zasad prowadzenia budów, zgodnie z aktualnymi przepisami,
• organizacji przedsiębiorstwa,
• innymi zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym,

Czekamy na Ciebie! 

Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Łódź


Zakres obowiązków: 
• Monitorowanie rynku zamówień publicznych w branży
• Monitoring i obsługa cyfrowych platform przetargowych
• Analiza warunków uczestnictwa w postępowaniu i weryfikacja aktualnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, PZP, umowa i inne)
• Przygotowywanie i wysyłanie ofert przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, kontrola cyfrowych platform przetargowych uczestniczenie w aukcjach elektronicznych monitorowanie ofert przetargowych przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej kontrola zgodności oferowanych cen z polityką firmy współpraca z Urzędami i Kontrahentami
• Prowadzenie, uzupełnianie i archiwizacja dokumentacji
• Analiza wyników przetargowych
• Kontakt oraz korespondencja z zamawiającym monitoring aktualności dokumentów potencjalnych podwykonawców do oferty przetargowej,
• Analiza ofert konkurencji, Koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z Zamawiającymi Kompletowanie dokumentacji i zespołów po wygranym postępowaniu przetargowym
• Sporządzanie raportów z realizowanych czynności
• Sporządzanie raportów z przetargów wsparcie w monitorowaniu przebiegu umów nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Zamawiającym

Wymagania:
• Minimalne 2-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych,
• Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o Zamówieniach Publicznych
• Praktyczna umiejętność obsługi komputera i MS Office
• Wykształcenie min. średnie
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2)
• Samodzielność, dokładność w działaniu oraz dotrzymywanie ustalonych terminów
• Zaangażowanie w powierzane zadania, sumienność, dobra organizacja pracy
• Chęć do przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności

Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- Możliwość nabywania nowej wiedzy i rozwoju umiejętności 

Asystent inżyniera Kontraktu
Miejsce pracy: Łódź


Zakres obowiązków: 

• Bieżąca obsługa Kontraktu pod względem organizacyjno-administracyjnym, zgodnie z warunkami i wymaganiami kontraktu
• Analiza i weryfikacja dokumentów przygotowanych na potrzebę realizacji inwestycji w oparciu o PFU, PZP, koncepcji wielobranżowych i dokumentacji projektowej
• Wsparcie Inżyniera Kontraktu przy koordynacji prac związanych z realizacją umowy
• Analiza i weryfikacji dokumentacji kontraktowej
• Prowadzenie korespondencji kontraktowej
• Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, opracowywanie protokołów z narad
• Prowadzenie rozliczeń kontraktu
• Organizacja i koordynacja prac podległych pracowników
• Tworzenie raportów
• Współpraca z podwykonawcami i innymi interesariuszami Inwestycji
• Dbałość o jakość, rejestrowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego

Wymagania:

• Mile widziane wykształcenie wyższe branżowe (w tym absolwenci kierunku: budownictwo)
• Znajomość przepisów z zakresu Ustawy: Prawo Budowlane
• Praktyczna umiejętność obsługi komputera i MS Office
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2)
• Samodzielność, dokładność w działaniu oraz dotrzymywanie ustalonych terminów
• Obsługa urządzeń biurowych
• Zaangażowanie w powierzane zadania, sumienność, dobra organizacja pracy

Oferujemy:

• Stabilne warunki zatrudnienia
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie na prestiżowych inwestycjach regionu łódzkiego
• Możliwość nabywania wiedzy i doświadczenia w zakresie procesu inwestycyjnego, Ustawy: Prawo Budowlane,
• Możliwość nabywania nowej wiedzy i rozwoju umiejętności 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pilamis sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”